2022-11-17 21:30Press release

Det lilla Techbolaget från "slätta" gör världen säkrare - Årets företagare 2022.

Det prestigefyllda priset Årets Företagare tilldelades grundarna och ägarna till Farsight Tech Nordic under Näringslivsgalan i Skövde.

Vi på Farsight Tech Nordic i Skövde är oerhört glada över den fina utmärkelsen som tilldelades våra grundare Nicklas Bergfeldt, Adam Rehbinder och Andreas Hansson, och tar emot den med största ödmjukhet och stolthet. Vi har genom långsiktigt kundfokus och social hållbarhet växt och utvecklats som företag i över 15 år, och att bli utnämnd till årets företagare 2022 bekräftar att vi är på rätt väg.

Utan våra kunder, samarbetspartners, vänner och medarbetare hade vår resa inte varit möjlig och vi vill rikta ett stort tack dem alla.

Nu tar vi ny sats mot en spännande framtid med erfarenheter som Västgöta-Data i ryggsäcken och med vårt nya varumärke, Farsight Tech Nordic, som i dagarna fyllde ett år.

Motiveringen löd:

”Årets företagare har skapat ett stabilt och värdegrundat IT-företag där människor, idéer och platsen där de arbetar och bor får växa och utvecklas. Med egen produkt är företaget en stark aktör på den internationella IT-säkerhetsarenan med ca 5000 kunder i över 100 länder och på världens 7 kontinenter och bedriver även lokal såväl som nationell verksamhet inom IT-systemutveckling och IT-marknadsföring. Företaget har byggts långsiktigt och från grunden med stabila strukturer, tydlig affärsetik och utan externt riskkapital. Strategisk inlotsning av ungdomar, arbetsträningsprogram och samarbete med näringsliv, skola, kommuner och myndigheter har lett till långsiktiga rekryteringar, låg personalomsättning i ett hungrigt och växande företag med stora ambitioner.”

Vi på Farsight löser komplexa it-utmaningar genom att kombinera kompetens och skicklighet med en tydlig framtidsvision, resultatet är vi skapar nya och innovativa lösningar med hög säkerhet. Genom åren har några av dessa lösningar materialiseras i olika produkter som vi antingen utvecklade för egen hand eller i samarbete med våra  kunder. I dag finns våra lösningar hos verksamheter inom tillverkning, finans- och bankväsendet, tillverkningsindustri, försvarsmakt och statliga organ runt om i världen. Där säkerhet står i fokus, där finns vi! 

 


About Farsight Tech Nordic

Farsight is a Swedish IT development partner that makes people and organizations grow! We are your ”go-to-guys” regarding all your IT systems, technology and IT-security subject matters. At the same time, we are local community builders and ensue a sound labour market and good ethics. Our business is all about finding clever solutions for secure access, management and communication of business-critical information.


Contacts

Carina Sjövill
Head of Marketing & Communications
Carina Sjövill